TERMENI ȘI CONDIȚII

Accesarea www.blogdefilm.ro (Platforma) în orice scop obligă pe oricare utilizator (Vizitator) să accepte necondiționat termenii și condițiile de utilizare:

Condiții generale de utilizare:
Blog de Film oferă oricărui Vizitator posibilitatea de a accesa conținutul furnizat de către autori, cu respectarea de termeni și condiții. Acest conținut este destinat exclusiv utilizării personale. Scopul acestei Platforme este de a informa și de a prezenta opinii cu privire la tematică abordată în folosul Vizitatorilor care manifestă interes pentru o atare tematică. Conținutul Platformei reprezintă poziția subiectivă a autorului postărilor în raport cu tematică aleasă și nu poate să fie considerat a fi text definitoriu sau informație exactă. Platforma are un conținut de opinie și acesta poate să fie diferit de materialele cu abordare similară prezente pe alte site-uri web.
Comunicarea stabilită prin intermediul Platformei între reprezentantul legal al Blog de Film și Vizitatori, precum și orice informații prezentate pe această Platformă nu sunt în nici un fel obligatorii pentru Blog de Film sau pentru Vizitatori.
Vizitatorii care postează o întrebare pe cale electronică nu beneficiază de statutul de colaborator. Aceste comunicări vor fi considerate cereri pentru un contact direct. Orice răspuns la oricare întrebare adresată de un Vizitator va fi considerat o invitație la comunicare directă. 
Atunci când reprezentantul legal al Blog de Film este implicat într-o comunicare cu Vizitatorul, este posibil ca anumite informații personale ale Vizitatorilor să fie procesate, cum ar fi în cazul unui contact direct utilizând formularul de e-mail. Este un interes legitim ca reprezentantul legal al Blog de Film să poată oferi Vizitatorilor răspunsuri adecvate și să le furnizeze informațiile solicitate. În aceste situații, Vizitatorii nu trebuie să trimită prin e-mail niciun fel de întrebări, date sau documente confidențiale, iar Vizitatorii trebuie să accepte să nu folosească această modalitate de comunicare pentru a transmite informații sau date personale referitoare la o terță parte.

Politica privind cookie-urile:
Blog de Film respectă confidențialitatea deplină a Vizitatorilor și se angajează să fie transparent cu privire la tehnologiile de urmărire pe care le utilizează.
Platforma utilizează cookie-uri pentru a oferi Vizitatorilor o experiență eficientă atunci când navighează paginile web, precum și pentru a oferi servicii orientate spre interesele Vizitatorilor.
Utilizarea cookie-urilor este un standard în industria IT și, ca atare, aproape toate site-urile web le folosesc. Scopul cookie-urilor este de a face site-urile web și aplicațiile lor să funcționeze mai eficient.
Cookie-urile pe care Blog de Film le utilizează nu conțin informații care identifică personal Vizitatorii. Cookie-urile utilizate pe această Platformă includ:
– cookie-urile strict necesare pentru acces și navigare; Acest tip de cookie-uri este folosit pentru funcționalitatea Platformei și pentru a furniza toate serviciile pe care le oferă aceasta.
– cookie-uri (module cookie de performanță) pentru a urmări utilizarea Platformei;
Motivul principal pentru utilizarea acestui tip de cookie-uri este cunoașterea numărului total de Vizitatori și a preferințelor acestora. Acest lucru permite o mai bună înțelegere a nevoilor Vizitatorilor și oferă posibilitatea adaptării Platformei conform intereselor acestora.
Deși aceste activități depind de utilizarea cookie-urilor, Vizitatorul poate împiedica browserul său să accepte anumite cookie-uri. Orice browser va necesita consimțământul Vizitatorului înainte ca un nou cookie să fie plasat în acel browser. Vizitatorul are oricând opțiunea de a bloca toate modulele cookie prin selectarea setărilor corespunzătoare din browser, în meniul preferințelor de confidențialitate.
Majoritatea browserelor web sunt inițial configurate pentru a accepta cookie-uri. Anumite părți ale site-urilor web nu funcționează corect sau pot fi considerabil mai lente dacă cookie-urile sunt refuzate.

Disclaimers:
Blog de Film nu acceptă niciun fel de răspundere pentru orice pierdere, daune morale sau patrimoniale cauzate sau legate de conținut, servicii, informații sau alte materiale disponibile pe Platformă. Orice informație prezentată în conținutul Platformei poate fi modificată fără o notificare prealabilă.
Din motive obiective, unele informații prezentate pe Platformă, într-un anumit moment, ar putea să fie depășite. Blog de Film nu va putea fi tras la răspundere de eventualele daune cauzate de astfel de neconformități.
Prezenta Platformă poate conține linkuri către site-uri web și alte resurse care nu sunt proprietatea Blog de Film și, prin urmare, Blog de Film nu are control asupra acestor site-uri web și asupra resurselor acestora. Blog de Film nu este răspunzător pentru disponibilitatea acestor site-uri web, nici pentru conținutul, informațiile sau alte materiale disponibile pe aceste site-uri web.
Întregul conținut extern rămâne în deplina proprietate a deținătorului de drept.

Proprietate intelectuală:
Toate informațiile prezentate pe paginile Blog de Film, întregul conținut, inclusiv conținutul în format text, sunt protejate de legislația română și internațională.
Dreptul de autor asupra acestui conținut aparține în totalitate Blog de Film, deoarece este proprietarul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestei Platforme. Oricare material text transmis sub orice formă de către Vizitatori, indiferent de modalitate, inclusiv electronic la adresa de e-mail indicată pe Platformă, pentru a fi publicat în conținutul Platformei, împreună cu toate drepturile de autor și drepturile conexe asupra acestui material, aparține Blog de Film care este astfel cesionarul în mod neexclusiv, gratuit, perpetuu și irevocabil al drepturilor de a folosi, publica, reproduce, modifica, adapta, traduce, distribui aceste materiale, oriunde în lume. De asemenea, Vizitatorul care transmite materiale către Blog de Film acordă dreptul acestuia de a folosi numele sau pseudonimul ales de către autor, în legătură cu materialul furnizat. Oricare persoană care expediază, indiferent de modalitate, materiale scrise către Blog de Film își asumă responsabilitatea de a nu încalca în niciun fel drepturile de autor pe care o terță persoană le deține asupra materialelor scrise transmise și garantează Blog de Film că este deținătorul, în orice mod, a dreptului de autor asupra materialelor transmise. În cazul încălcării acestei garanții, indiferent de culpa Vizitatorului, operează în mod necondiționat o exonerare obiectivă de răspundere a Blog de Film, în toate și în orice situație. Persoanele care transmit în orice mod materiale scrise acceptă că oricare încălcare a acestei obligații nu poate angaja în nici un caz răspunderea Blog de Film, ci numai răspunderea exclusivă a expeditorilor de asemenea materiale scrise, care vor răspunde pentru încălcarea prezentelor condiții ori pentru încălcarea vreunui drept a unei terțe persoane. Aceste persoane se obligă să despăgubească Blog de Film pentru oricare pierderi suferite. Blog de Film nu își asumă nicio responsabilitate și nu poate fi obligată în niciun fel să răspundă pentru conținutul expediat de un Vizitator sau de către o terță parte.
Blog de Film are dreptul, nu și obligația, de a monitoriza, edita sau elimina orice parte a unui astfel de material din conținutul său.
Conținutul Platformei poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare a conținutului Platformei de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al reprezentanților legali ai Blog de Film. Nici o porțiune din conținutul Platformei nu poate fi copiată, reprodusă, preluată, transmisă, vândută, distribuită, modificată sau publicată parțial sau integral sub nicio formă și prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al reprezentanților legali ai Blog de Film. Orice fraudă va implica răspunderea civilă și/sau penală a făptuitorului, după cum prevede legislația în vigoare.

Politica de confidențialitate / Prelucrarea datelor personale:
Blog de Film acordă o atenție deosebită procesării datelor cu caracter personal în conformitate cu principiile stabilite de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România și Uniunea Europeană, Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și circulația acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE – GDPR.
Blog de Film protejează securitatea datelor și informațiilor personale ale Vizitatorilor și utilizează măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja aceste informații împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale. Accesul la conținutul general de pe această Platformă nu necesită furnizarea de informații personale (de exemplu, numele, data nașterii) sau detalii de contact (de exemplu adresa de e-mail, numărul de telefon).
Blog de Film iși rezervă dreptul de a trimite comunicări electronice Vizitatorilor înregistrați, deoarece înregistrarea acestora în baza de date este considerată a fi un acord scris în această direcție. Legea nr. 506/2004 este astfel respectată și corespondența inițiată de Blog de Film nu poate fi considerată corespondență nesolicitată.
Vizitatori ai Platformei:
Blog de Film utilizează datele personale colectate de la Vizitatori pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul Platformei.
Această activitate de prelucrare a datelor se bazează pe interesul legitim de a asigura buna funcționare a Platformei și de a o îmbunătăți în mod constant.
Categoriile de date prelucrate în acest mod sunt ora și data accesării Blog de Film și adresele IP utilizate de Vizitator pentru acces. Consultați mai multe în Politica privind cookie-urile.
Abonați la newsletter:
Blog de Film utilizează detaliile Vizitatorilor pentru a furniza Vizitatorului-abonat formatul electronic al newsletter-ului privind actualizările Platformei care pot fi relevante pentru abonat. Această prelucrare a datelor este posibilă numai dacă Vizitatorul a subscris și a dat consimțământul său expres pentru o astfel de prelucrare. Vizitatorul poate întotdeauna să-și retragă consimțământul exprimând opțiunea de a nu mai primi newsletter în viitor făcând click pe butonul “Dezabonare” atunci când primește comunicările electronice.
Această activitate de prelucrare a datelor se bazează pe interesul legitim al Blog de Film de a informa Vizitatorii interesați cu privire la conținutul relevant din domeniul de interes al Platformei.
Categoriile de date prelucrate în acest mod sunt: nume, prenume și e-mail.