DESPRE

Ruxandra C.

Ruxandra a mai scris despre:

Filmul nu constituie specialitatea mea, dar mă atrag orice manifestare culturală, orice demers artistic care contribuie, prin esenţa lor, la o direcţionare către anumite sfere de interes în acest sens, în vremuri marcate tot mai mult de tehnologizare, politizare sau afaceri.

Cred cu tărie că omenirea nu ar putea progresa fără carte sau fără film, preocuparea faţă de acestea, ca şi faţă de alte arte, existând în continuare şi ducând civilizaţia pe drumul pe care îl merită.

Poate că uneori îmi exprim tranşant opiniile, există o determinare cu care fac acest lucru instinctiv, dar, fireşte, nu îmi propun să dau verdicte sau să emit păreri de pe poziţia criticului de artă.

Scopul unui atare demers este doar de a le expune cititorilor o viziune şi, mai mult decât atât, de a le adresa un îndemn la reflecţie pe marginea peliculelor vizionate şi, desigur, dacă voi reuşi fie şi numai în parte acest lucru, mă voi declara mulţumită. 

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter

România © 2020 blogdefilm.ro